FAQs

FAQs. (Frequency Asked Questions) คือคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ ดังนั้นทางทีมงาน Google Apps จึงได้จัดรวบรวมคำถามเหล่านั้นและหาคำตอบไว้รอเพื่อให้ผู้สอบถามเข้ามา และสามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง