ร่วมทำงานกับมูลนิธิ

ประเภทงานของอาสาสมัครมูลนิธิ

1. อาสาช่วยสอน - ส่งเสริมทางด้านการศึกษาโดยเป็นผู้ช่วยสอน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

รูปภาพซ้าย: อบรมเทคโนโลยีให้
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
รูปภาพขวา: อบรมเทคโนโลยีให้สถานบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


2.

อาสาช่วยมูลนิธิอื่น

- ดำเนินการร่วมการมือกับองค์การกุศลเพื่อการกุศล โดยช่วยประสานงาน ทำระบบเก็บข้อมูล ให้องค์กรการกุศลอื่นๆ


 
รูปภาพซ้าย: สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
รูปภาพขวา: อบรมเทคโนโลยีให้สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ


3.

อาสาประจำจังหวัด

- เราต้องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยประสานงานกับสถานศึกษา หรือช่วยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในต่างจังหวัดด้วย  

รูปภาพ: อบรมเทคโนโลยีให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรBenefits Of Volunteering: อาสาทำไม?

  • มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ที่มีจิตอาสาเหมือนกัน

  • ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในเรื่องต่างๆ เช่น การแสดงออก การพูด มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

  • สร้างประวัติการทำงานที่ดีในการสมัครงาน หรือศึกษาต่อ

  • มีความรู้สึกภูมิใจในตัวเอง เพราะได้ทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม 

  • ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

  • เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นหลัง


ให้บางช่วงเวลาของชีวิตคุณในการช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นอาสาสมัครมูลนิธิ ร่วมงานกับเรา เพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้น

สมัครเป็นอาสาสมัครมูลนิธิ CRM Charity


Comments